​Γιατί LED Φωτισμός?

Γιατί LED Φωτισμός?

Με δεδομένο ότι η τεχνολογία διαχείρισης ενεργείας εξελίσσεται ραγδαία αναζητούνται συνεχώς νέοι πιο αποδοτικοί τρόποι αξιοποίησης της με ολοκληρωμένες πλέον λύσεις. Υλοποιούμε τις λύσεις, μελετώντας τις ανάγκες των πελατών μας συνθέτοντας συνδυασμούς προϊόντων τεχνολογίας αιχμής. Η εξέλιξη της τεχνολογίας των LED, έχει προσφέρει νέες λύσεις στις απαιτήσεις ενός συστήματος φωτισμού για ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης, οπτική άνεση και εργονομία που άλλες πήγες φωτισμού δεν μπορούν να καλύψουν.

Με τη χρήση καινοτόμων λύσεων μέσω μιας μελέτης φωτισμού, μπορεί να αυξηθεί η απόδοση των εργαζόμενων σε μια επιχείρηση καθώς και να αυξηθούν οι πώλησης των προϊόντων με τη σωστή ανάδειξη τους. Παράλληλα μειώνεται το κόστος λειτουργιάς και συντήρησης της εγκατάστασης φωτισμού, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για τη σύντομη απόσβεση μιας επένδυσης στην τεχνολογία LED, διατηρώντας την απόδοση του σε όλη τη διάρκεια ζωής του.

Η Τεχνολογία LED

Η ποιότητα και αποδοτικότητα ενός λαμπτήρα η φωτιστικού LEDεξασφαλίζεται μέσω της αρμονικής συνεργασίας των βασικών μερών που το αποτελούν : Πηγή φωτός (LightEmittingDiode), Τροφοδοσία της πηγής (LEDDriver), Οπτική Σύστημα (Optic) και Σύστημα ψύξης(CoolingSystem)

Η ενσωμάτωση αυτών των στοιχείων σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα LED (λαμπτήρα η φωτιστικού LED), παράγει φως υψηλής ποιότητας χωρίς καθυστέρηση στην ένευσε, με τη μικρότερη δυνατή κατανάλωση ενεργείας, μεγιστοποιώντας παράλληλα τη διάρκεια ζωής του συστήματος φωτισμού.