ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ

ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ - ΠΡΙΖΕΣ


3.55 4.76  
2 έως 3 εργάσιμες3.30 5.40  
2 έως 3 εργάσιμες

Μπουτόν Κουδουνιού Εξωτερικό με γερμανικές Εγκρίσεις ασφαλείας VDE Χαρακτηριστικά: Στεγανός IP44 Λευκό Σώμα & Λευκό πλήκτρο 230V max 10Α


2.35 3.15  
2 έως 3 εργάσιμες
3.90 6.20  
2 έως 3 εργάσιμες

Χαρακτηριστικά: Μη-αδιάβροχη IP20 Λευκό Σώμα 230V max 16Α *Σημαντικό: Αριθμός Καταχώρησης Υπουργείου Βιομηχανίας : 529/4045


0.40 0.53  
2 έως 3 εργάσιμες
3.95 6.40  
2 έως 3 εργάσιμες

Χαρακτηριστικά: Πρίζα Διπλή Τηλεφώνου Μη-αδιάβροχη IP20 Data Rj11 (cat.3) & Rj45 (cat.5e) Λευκό Σώμα 230V


2.30 3.60  
2 έως 3 εργάσιμες

Χαρακτηριστικά: TV Μονή Τερματική Μη-αδιάβροχη IP20 Λευκό Σώμα 230V max 16A


2.60 4.20  
2 έως 3 εργάσιμες

Χαρακτηριστικά: Μπουτόν Ρολών Μη-αδιάβροχο IP20 Λευκό πλαίσιο & Λευκό πλήκτρο 230V max 10Α Επίτοιχο
1.75 2.80  
2 έως 3 εργάσιμες

Χαρακτηριστικά: Απλός Μη-αδιάβροχος IP20 Λευκό πλαίσιο & Λευκό πλήκτρο 230V max 10Α Επίτοιχος


3.00 5.00  
2 έως 3 εργάσιμες

Διακόπτης Αλέ-Ρετούρ Εξωτερικός με γερμανικές Εγκρίσεις ασφαλείας VDE Χαρακτηριστικά: Στεγανός IP44  Λευκό Σώμα & Λευκό πλήκτρο  230V  max 10Α


2.45 3.32  
2 έως 3 εργάσιμες


5.45 7.35  
2 έως 3 εργάσιμες


10.50 14.10  
2 έως 3 εργάσιμες


1.90 3.00  
2 έως 3 εργάσιμες

Χαρακτηριστικά: Μη-αδιάβροχη IP20 Λευκό Σώμα 230V max 16Α *Σημαντικό: Αριθμός Καταχώρησης Υπουργείου Βιομηχανίας : 529/4045


10.50 14.45  
2 έως 3 εργάσιμες
5.99 8.17  
2 έως 3 εργάσιμες


3.75 5.00  
2 έως 3 εργάσιμες


2.10 3.40  
2 έως 3 εργάσιμες

Χαρακτηριστικά: Αλέ-Ρετούρ Μη-αδιάβροχος IP20 Λευκό πλαίσιο & Λευκό πλήκτρο 230V max 10Α Επίτοιχος


2.95 4.80  
2 έως 3 εργάσιμες

Πρίζα Μονή Εξωτερική με γερμανικές Εγκρίσεις ασφαλείας VDE Χαρακτηριστικά: Στεγανή IP44 Γκρι Σώμα & Μαύρο Κάλυμμα 230V max 16Α *Σημαντικό: Αριθμός Καταχώρησης Υπουργείου Βιομηχανίας : 529/2008