ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ

ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ - ΠΡΙΖΕΣ


3.55 4.76  
1 έως 3 εργάσιμες
3.30 5.40  
1 έως 3 εργάσιμες

Μπουτόν Κουδουνιού Εξωτερικό με γερμανικές Εγκρίσεις ασφαλείας VDE Χαρακτηριστικά: Στεγανός IP44 Λευκό Σώμα & Λευκό πλήκτρο 230V max 10Α

2.35 3.15  
1 έως 3 εργάσιμες


0.45 0.53  
1 έως 3 εργάσιμες
3.90 6.20  
1 έως 3 εργάσιμες

Χαρακτηριστικά: Μη-αδιάβροχη IP20 Λευκό Σώμα 230V max 16Α *Σημαντικό: Αριθμός Καταχώρησης Υπουργείου Βιομηχανίας : 529/4045

2.30 3.60  
1 έως 3 εργάσιμες

Χαρακτηριστικά: TV Μονή Τερματική Μη-αδιάβροχη IP20 Λευκό Σώμα 230V max 16A


3.95 6.40  
1 έως 3 εργάσιμες

Χαρακτηριστικά: Πρίζα Διπλή Τηλεφώνου Μη-αδιάβροχη IP20 Data Rj11 (cat.3) & Rj45 (cat.5e) Λευκό Σώμα 230V2.60 4.20  
1 έως 3 εργάσιμες

Χαρακτηριστικά: Μπουτόν Ρολών Μη-αδιάβροχο IP20 Λευκό πλαίσιο & Λευκό πλήκτρο 230V max 10Α Επίτοιχο


1.75 2.80  
1 έως 3 εργάσιμες

Χαρακτηριστικά: Απλός Μη-αδιάβροχος IP20 Λευκό πλαίσιο & Λευκό πλήκτρο 230V max 10Α Επίτοιχος


2.45 3.32  
1 έως 3 εργάσιμες5.45 7.35  
1 έως 3 εργάσιμες


3.00 5.00  
1 έως 3 εργάσιμες

Διακόπτης Αλέ-Ρετούρ Εξωτερικός με γερμανικές Εγκρίσεις ασφαλείας VDE Χαρακτηριστικά: Στεγανός IP44  Λευκό Σώμα & Λευκό πλήκτρο  230V  max 10Α10.50 14.10  
1 έως 3 εργάσιμες


10.50 14.45  
1 έως 3 εργάσιμες


1.90 3.00  
1 έως 3 εργάσιμες

Χαρακτηριστικά: Μη-αδιάβροχη IP20 Λευκό Σώμα 230V max 16Α *Σημαντικό: Αριθμός Καταχώρησης Υπουργείου Βιομηχανίας : 529/4045


2.10 3.40  
1 έως 3 εργάσιμες

Χαρακτηριστικά: Αλέ-Ρετούρ Μη-αδιάβροχος IP20 Λευκό πλαίσιο & Λευκό πλήκτρο 230V max 10Α Επίτοιχος


3.75 5.00  
1 έως 3 εργάσιμες


5.99 8.17  
1 έως 3 εργάσιμες


1.75 2.36  
1 έως 3 εργάσιμες