Δεν βρέθηκε αποτέλεσμα. Λυπούμαστε αλλά δεν υπάρχουν προϊόντα με τα κριτήρια που επιλέξατε. Δοκιμάστε ξανά με διαφορετικούς συνδυασμούς.

ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ

Διακόπτες - Πρίζες Απλές - Στεγανές

3.30 5.40  
1 έως 3 εργάσιμες

Μπουτόν Κουδουνιού Εξωτερικό με γερμανικές Εγκρίσεις ασφαλείας VDE Χαρακτηριστικά: Στεγανός IP44 Λευκό Σώμα & Λευκό πλήκτρο 230V max 10Α


3.90 6.20  
1 έως 3 εργάσιμες

Χαρακτηριστικά: Μη-αδιάβροχη IP20 Λευκό Σώμα 230V max 16Α *Σημαντικό: Αριθμός Καταχώρησης Υπουργείου Βιομηχανίας : 529/4045


2.30 3.60  
1 έως 3 εργάσιμες

Χαρακτηριστικά: TV Μονή Τερματική Μη-αδιάβροχη IP20 Λευκό Σώμα 230V max 16A


3.95 6.40  
1 έως 3 εργάσιμες

Χαρακτηριστικά: Πρίζα Διπλή Τηλεφώνου Μη-αδιάβροχη IP20 Data Rj11 (cat.3) & Rj45 (cat.5e) Λευκό Σώμα 230V


2.60 4.20  
1 έως 3 εργάσιμες

Χαρακτηριστικά: Μπουτόν Ρολών Μη-αδιάβροχο IP20 Λευκό πλαίσιο & Λευκό πλήκτρο 230V max 10Α Επίτοιχο


1.75 2.80  
1 έως 3 εργάσιμες

Χαρακτηριστικά: Απλός Μη-αδιάβροχος IP20 Λευκό πλαίσιο & Λευκό πλήκτρο 230V max 10Α Επίτοιχος


3.00 5.00  
1 έως 3 εργάσιμες

Διακόπτης Αλέ-Ρετούρ Εξωτερικός με γερμανικές Εγκρίσεις ασφαλείας VDE Χαρακτηριστικά: Στεγανός IP44  Λευκό Σώμα & Λευκό πλήκτρο  230V  max 10Α


1.90 3.00  
1 έως 3 εργάσιμες

Χαρακτηριστικά: Μη-αδιάβροχη IP20 Λευκό Σώμα 230V max 16Α *Σημαντικό: Αριθμός Καταχώρησης Υπουργείου Βιομηχανίας : 529/4045


2.10 3.40  
1 έως 3 εργάσιμες

Χαρακτηριστικά: Αλέ-Ρετούρ Μη-αδιάβροχος IP20 Λευκό πλαίσιο & Λευκό πλήκτρο 230V max 10Α Επίτοιχος


2.10 3.40  
1 έως 3 εργάσιμες

Χαρακτηριστικά: Μπουτόν Κουδουνιού Μη-αδιάβροχο IP20 Λευκό πλαίσιο & Λευκό πλήκτρο 230V max 10Α Επίτοιχο


2.95 4.80  
1 έως 3 εργάσιμες

Πρίζα Μονή Εξωτερική με γερμανικές Εγκρίσεις ασφαλείας VDE Χαρακτηριστικά: Στεγανή IP44 Γκρι Σώμα & Μαύρο Κάλυμμα 230V max 16Α *Σημαντικό: Αριθμός Καταχώρησης Υπουργείου Βιομηχανίας : 529/2008


3.30 5.40  
1 έως 3 εργάσιμες

Διακόπτης Μπουτόν Εξωτερικός με γερμανικές Εγκρίσεις ασφαλείας VDE Χαρακτηριστικά: Στεγανός IP44 Γκρι Σώμα & Μαύρο Κάλυμμα 230V max 10Α


2.10 3.40  
1 έως 3 εργάσιμες

Χαρακτηριστικά: Διακoποτάκι Ενδιάμεσο Μαύρο max 6Α IP20 


2.75 4.40  
1 έως 3 εργάσιμες

Διακόπτης Απλός Εξωτερικός με γερμανικές Εγκρίσεις ασφαλείας VDE Χαρακτηριστικά: Στεγανός IP44  Λευκό Σώμα  Λευκό πλήκτρο  230V max 10Α


3.00 5.00  
1 έως 3 εργάσιμες

Διακόπτης Αλέ-Ρετούρ Εξωτερικός με γερμανικές Εγκρίσεις ασφαλείας VDE Χαρακτηριστικά: Στεγανός IP44 Γκρι Σώμα & Μαύρο Κάλυμμα 230V max 10Α


2.70 4.40  
1 έως 3 εργάσιμες

Διακόπτης Απλός Εξωτερικός με γερμανικές Εγκρίσεις ασφαλείας VDE Χαρακτηριστικά: Στεγανός IP44 Γκρι Σώμα & Μαύρο Κάλυμμα 230V max 10Α


2.95 4.80  
1 έως 3 εργάσιμες

Πρίζα Μονή Εξωτερική με γερμανικές Εγκρίσεις ασφαλείας VDE Χαρακτηριστικά: Στεγανή IP44 Λευκό Σώμα & Λευκό Κάλυμμα 230V max 16Α *Σημαντικό: Αριθμός Καταχώρησης Υπουργείου Βιομηχανίας : 529/2008


2.10 3.40  
1 έως 3 εργάσιμες

Χαρακτηριστικά: Διακoποτάκι Ενδιάμεσο Λευκό max 6Α IP20 


2.35 3.80  
1 έως 3 εργάσιμες

Χαρακτηριστικά: Διπλός Κομιταρέρ Μη-αδιάβροχος IP20 Λευκό πλαίσιο & Λευκό πλήκτρο 230V max 10Α Επίτοιχος


1.75 2.80  
1 έως 3 εργάσιμες

Χαρακτηριστικά: Διακoποτάκι Ενδιάμεσο Χρυσό max 2Α IP20 


1.10 1.80  
1 έως 3 εργάσιμες

Χαρακτηριστικά: Διακoποτάκι Ενδιάμεσο  Λευκό  max 2Α IP20 


3.20 5.20  
1 έως 3 εργάσιμες

Διακόπτης Κομιτατέρ Διπλός Εξωτερικός με γερμανικές Εγκρίσεις ασφαλείας VDE Χαρακτηριστικά: Στεγανός IP44 Γκρι Σώμα & Μαύρο Κάλυμμα 230V max 10Α


5.90 10.00  
1 έως 3 εργάσιμες

Πρίζα Διπλή Εξωτερική με γερμανικές Εγκρίσεις ασφαλείας VDE Χαρακτηριστικά: Στεγανή IP44 Γκρι Σώμα & Μαύρο Κάλυμμα 230V max 16Α *Σημαντικό: Αριθμός Καταχώρησης Υπουργείου Βιομηχανίας : 529/2007


1.10 1.80  
1 έως 3 εργάσιμες

Χαρακτηριστικά: Διακoποτάκι Ενδιάμεσο Μαύρο max 2Α IP20 


5.90 10.00  
1 έως 3 εργάσιμες

Πρίζα Διπλή Εξωτερική με γερμανικές Εγκρίσεις ασφαλείας VDE Χαρακτηριστικά: Στεγανή IP44 Λευκό Σώμα & Λευκό Κάλυμμα 230V max 16Α Σημαντικό:  Αριθμός Καταχώρησης Υπουργείου Βιομηχανίας : 529/2007


3.20 5.20  
1 έως 3 εργάσιμες

Διακόπτης Κομιτατέρ διπλός Εξωτερικός με γερμανικές Εγκρίσεις ασφαλείας VDE Χαρακτηριστικά: Στεγανός IP44 Λευκό Σώμα & Λευκό πλήκτρο 230V max 10Α