ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ

Πολύπριζα Απλά

16.95 30.00  
1 έως 3 ημέρες

Χαρακτηριστικά: Πολύπριζο με 6 Θέσεις Σούκο 6 Διακόπτες Φωτιζόμενους Με καλώδιο 3x1,5mm 1,5μ Με Θερμικό Με Διακόπτη για Κάθε Πρίζα *Αριθμός Καταχώρησης Υπουργείου Βιομηχανίας : 529/2467


6.70 11.80  
1 έως 3 ημέρες

Χαρακτηριστικά: Πολύπριζο με 4 Θέσεις Σούκο Με καλώδιο 3x1,5mm / 3 μέτρα Με Διακόπτη Λευκό Σώμα *Αριθμός Καταχώρησης Υπουργείου Βιομηχανίας : 529/2218


12.99 23.00  
1 έως 3 ημέρες

Χαρακτηριστικά: Πολύπριζο με 4 Θέσεις Σούκο   4 Διακόπτες Φωτιζόμενους  Με καλώδιο 3x1,5mm 1,5μ  Με Θερμικό  Με Διακόπτη για Κάθε Πρίζα *Αριθμός Καταχώρησης Υπουργείου Βιομηχανίας : 529/2467


4.95 9.00  
1 έως 3 ημέρες

Πολύπριζο Bubble 3 Θέσεων Σούκο  Χαρακτηριστικά:  16A Max 3680w 230V  Με Διακόπτη led  Χωρίς Καλώδιο  Λευκό Σώμα *Αριθμός Καταχώρησης Υπουργείου Βιομηχανίας : 529/4080


8.40 15.20  
1 έως 3 ημέρες

Πολύπριζο Bubble 5 Θέσεων Σούκο με καλώδιο Χαρακτηριστικά:  16A Max 3680w 230V  Με Διακόπτη led  Με Καλώδιο 1,4m 3x1.5mm  Λευκό Σώμα *Αριθμός Καταχώρησης Υπουργείου Βιομηχανίας : 529/4026


6.20 11.00  
1 έως 3 ημέρες

Χαρακτηριστικά: Πολύπριζο με 3 Θέσεις Σούκο Με καλώδιο 3x1,5mm / 3 μέτρα Με Διακόπτη Λευκό Σώμα *Αριθμός Καταχώρησης Υπουργείου Βιομηχανίας : 529/2218


6.20 11.20  
1 έως 3 ημέρες

Πολύπριζο Bubble 5 Θέσεων Σούκο  Χαρακτηριστικά:  16A Max 3680w 230V  Με Διακόπτη led  Χωρίς Καλώδιο  Λευκό Σώμα *Αριθμός Καταχώρησης Υπουργείου Βιομηχανίας : 529/4080


7.70 14.00  
1 έως 3 ημέρες

Πολύπριζο Bubble 3 Θέσεων Σούκο με καλώδιο μαύρο  Χαρακτηριστικά:  16A Max 3680w 230V  Με Διακόπτη led  Με Καλώδιο 1,4m 3x1.5mm  Μαύρο Σώμα *Αριθμός Καταχώρησης Υπουργείου Βιομηχανίας : 529/4026


3.85 6.80  
1 έως 3 ημέρες

Χαρακτηριστικά: 3 Θέσεις Σούκο  Με καλώδιο 3x1,5mm 1,5μ  Λευκό Σώμα  * Αριθμός Καταχώρησης Υπουργείου Βιομηχανίας : 529/2232


2.75 5.00  
1 έως 3 ημέρες

Χαρακτηριστικά:  4 Θέσεις Σούκο   4 Θέσεις Διπολικά  Σκέτο χωρίς καλώδιο Λευκό Πλαστικό Σώμα *Αριθμός Καταχώρησης Υπουργείου Βιομηχανίας : 529/2312


5.55 9.80  
1 έως 3 ημέρες

Χαρακτηριστικά: Πολύπριζο με 5 Θέσεις Σούκο Με καλώδιο 3x1,5mm 1,5μ Με Διακόπτη Λευκό Σώμα *Αριθμός Καταχώρησης Υπουργείου Βιομηχανίας : 529/2218


7.15 13.00  
1 έως 3 ημέρες

Πολύπριζο Bubble 3 Θέσεων Σούκο με καλώδιο  Χαρακτηριστικά:  16A Max 3680w 230V  Με Διακόπτη led  Με Καλώδιο 1,4m 3x1.5mm  Λευκό Σώμα *Αριθμός Καταχώρησης Υπουργείου Βιομηχανίας : 529/4026


5.50 10.00  
1 έως 3 ημέρες

Πολύπριζο Bubble 4 Θέσεων Σούκο  Χαρακτηριστικά:  16A Max 3680w 230V  Με Διακόπτη led  Χωρίς Καλώδιο  Λευκό Σώμα *Αριθμός Καταχώρησης Υπουργείου Βιομηχανίας : 529/4080


7.15 13.00  
1 έως 3 ημέρες

Πολύπριζο Bubble 3 Θέσεων Σούκο με καλώδιο μαύρο  Χαρακτηριστικά:  16A Max 3680w 230V  Με Διακόπτη led  Με Καλώδιο 1,4m 3x1.5mm  Μαύρο Σώμα *Αριθμός Καταχώρησης Υπουργείου Βιομηχανίας : 529/4026


5.00 8.80  
1 έως 3 ημέρες

Χαρακτηριστικά: Πολύπριζο με 4 Θέσεις Σούκο Με καλώδιο 3x1,5mm 1,5μ Με Διακόπτη Λευκό Σώμα *Αριθμός Καταχώρησης Υπουργείου Βιομηχανίας : 529/2218


5.30 9.40  
1 έως 3 ημέρες

Χαρακτηριστικά: Πολύπριζο με 6 Θέσεις Σούκο Με καλώδιο 3x1,5mm 1,5μ Λευκό Σώμα *Αριθμός Καταχώρησης Υπουργείου Βιομηχανίας : 529/2232


5.90 10.40  
1 έως 3 ημέρες

Χαρακτηριστικά: Πολύπριζο με 6 Θέσεις Σούκο Με καλώδιο 3x1,5mm 1,5μ Με Διακόπτη Λευκό Σώμα *Αριθμός Καταχώρησης Υπουργείου Βιομηχανίας : 529/2218


7.15 12.60  
1 έως 3 ημέρες

Χαρακτηριστικά: Πολύπριζο με 5 Θέσεις Σούκο Με καλώδιο 3x1mm / 3 μέτρα Με Διακόπτη Λευκό Σώμα *Αριθμός Καταχώρησης Υπουργείου Βιομηχανίας : 529/2218


4.85 8.60  
1 έως 3 ημέρες

Χαρακτηριστικά: Πολύπριζο με 5 Θέσεις Σούκο  Με καλώδιο 3x1,5mm 1,5μ  Λευκό Σώμα *Αριθμός Καταχώρησης Υπουργείου Βιομηχανίας : 529/2232


8.40 15.20  
1 έως 3 ημέρες

Πολύπριζο Bubble 5 Θέσεων Σούκο με καλώδιο μαύρο  Χαρακτηριστικά:  16A Max 3680w 230V  Με Διακόπτη led  Με Καλώδιο 1,4m 3x1.5mm  Μαύρο Σώμα *Αριθμός Καταχώρησης Υπουργείου Βιομηχανίας : 529/4026


4.40 7.80  
1 έως 3 ημέρες

Χαρακτηριστικά: Πολύπριζο με 4 Θέσεις Σούκο  Με καλώδιο 3x1,5mm 1,5μ  Λευκό Σώμα *Αριθμός Καταχώρησης Υπουργείου Βιομηχανίας : 529/2232


5.10 9.00  
1 έως 3 ημέρες

Χαρακτηριστικά: Πολύπριζο με 4 Θέσεις Σούκο  4 Διπολικά  Με καλώδιο 3x1,5mm 1,5μ  Λευκό Σώμα *Αριθμός Καταχώρησης Υπουργείου Βιομηχανίας : 529/2232


7.70 14.00  
1 έως 3 ημέρες

Πολύπριζο Bubble 4 Θέσεων Σούκο με καλώδιο Χαρακτηριστικά:  16A Max 3680w 230V  Με Διακόπτη led  Με Καλώδιο 1,4m 3x1.5mm  Λευκό Σώμα *Αριθμός Καταχώρησης Υπουργείου Βιομηχανίας : 529/40


4.75 8.40  
1 έως 3 ημέρες

Χαρακτηριστικά: Πολύπριζο με 3 Θέσεις Σούκο  Με καλώδιο 3x1,5mm 1,5μ  Με Διακόπτη  Λευκό Σώμα *Αριθμός Καταχώρησης Υπουργείου Βιομηχανίας : 529/2218