ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ

Προεκτάσεις

20.90 34.00  
1 έως 3 εργάσιμες

Χαρακτηριστικά: Προέκταση (Μπαλαντέζα) Σούκο Καλώδιο 3x1,5mm Μήκος 10m Λευκό καλώδιο Λευκά Φίς Σημαντικό: Αριθμός Καταχώρησης Υπουργείου Βιομηχανίας : 529/4044


6.40 10.40  
1 έως 3 εργάσιμες

Χαρακτηριστικά: Προέκταση (Μπαλαντέζα) Σούκο  Καλώδιο 3x1mm  Μήκος 5m  Λευκό καλώδιο Λευκά Φίς


27.10 48.00  
1 έως 3 εργάσιμες

Χαρακτηριστικά: Προέκταση (Μπαλαντέζα) Σούκο Καλώδιο 3x1,5mm Μήκος 15m Λευκό καλώδιο Λευκά Φίς Σημαντικό: Αριθμός Καταχώρησης Υπουργείου Βιομηχανίας : 529/4044


7.60 12.40  
1 έως 3 εργάσιμες

Χαρακτηριστικά:  Προέκταση (Μπαλαντέζα) Διπολική  Καλώδιο 2x0,75mm  Μήκος 10m  Λευκό καλώδιο Λευκά Φίς Σημαντικό: Αριθμός Καταχώρησης Υπουργείου Βιομηχανίας : 529/2217


3.00 4.90  
1 έως 3 εργάσιμες

Χαρακτηριστικά: Προέκταση (Μπαλαντέζα) Διπολική  Καλώδιο 2x0,75mm  Μήκος 3m  Λευκό καλώδιο Λευκά Φίς  Σημαντικό: Αριθμός Καταχώρησης Υπουργείου Βιομηχανίας : 529/2548


2.15 3.50  
1 έως 3 εργάσιμες

Χαρακτηριστικά: Προέκταση (Μπαλαντέζα) Διπολική  Καλώδιο 2x0,75mm  Μήκος 1,5m  Λευκό καλώδιο Λευκά Φίς  Σημαντικό:  Αριθμός Καταχώρησης Υπουργείου Βιομηχανίας : 529/2217


4.30 7.00  
1 έως 3 εργάσιμες

Χαρακτηριστικά: Προέκταση (Μπαλαντέζα) Διπολική  Καλώδιο 2x0,75mm  Μήκος 5m  Λευκό καλώδιο Λευκά Φίς Σημαντικό: Αριθμός Καταχώρησης Υπουργείου Βιομηχανίας : 529/2548


5.80 9.40  
1 έως 3 εργάσιμες

Χαρακτηριστικά: Προέκταση (Μπαλαντέζα) Σούκο  Καλώδιο 3x1mm  Μήκος 3m  Λευκό καλώδιο Λευκά Φίς


7.40 12.00  
1 έως 3 εργάσιμες

Χαρακτηριστικά: Προέκταση(Μπαλαντέζα) Σούκο  Καλώδιο 3x1,5mm  Μήκος 3m  Λευκό καλώδιο Λευκά Φίς  Σημαντικό:  Αριθμός Καταχώρησης Υπουργείου Βιομηχανίας : 529/4044


10.80 17.60  
1 έως 3 εργάσιμες

Χαρακτηριστικά: Προέκταση (Μπαλαντέζα) Σούκο  Καλώδιο 3x1,5mm  Μήκος 5m  Λευκό καλώδιο Λευκά Φίς Σημαντικό: Αριθμός Καταχώρησης Υπουργείου Βιομηχανίας : 529/4044